woensdag 11 februari 2015

Om over na te denken

Over omdenken


Omdenken u heeft er vast weleens van gehoord of over gelezen. Het is een manier van denken in mogelijkheden en niet in problemen.
Je kijkt naar de realiteit, en wat je daar mee zou kunnen.  Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws.
De grondlegger van omdenken is Berthold Gunster*, schrijver van onder meer ‘Ja-maar' wat als alles lukt’ en ‘Huh?!…​de techniek van het omdenken’.

De eerste stap is van een probleem een feit maken. De stap maken van ja-maar.... (het is niet wat het zou móeten zijn en dat is een probleem) naar ja-en! (het is, wat het is). Daarna kijk je welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan door de feiten volledig te accepteren, dus volledig ‘ja’ te zeggen tegen de realiteit.
Omdenken is een techniek, die bestaat uit 2 stappen:
Deconstrueren is van het probleem een feit maken. Je neemt een probleem, haalt daar af wat-er-zou-moeten-zijn en houdt dat-wat-er-is over.
Construeren is het transformeren van bestaande feiten tot een nieuwe mogelijkheid.
Je start met een feit, en kijkt wat je daar mee zou kunnen doen.

Berthold Gunster* is grondlegger van het begrip ‘omdenken’. Met zijn organisatie Ja-maar® geeft hij trainingen, seminars en workshops aan bedrijven en particulieren.

Doen: Als er zich een probleem voordoet neem dan in gedachten een stapje              achteruit en kijk er dan nog eens naar, analyseer; waar gaat het over,            is het belangrijk?

         Bekijk het zo en zoek naar de mogelijkheden          die het ‘probleem’ biedt.


                         tot de volgende good filin-post...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten